naar huus toe

Thematisch werken bv thema TIJD

Om te beginnen is het goed om te weten DAT wij thematisch werken. “Thematisch werken” is een werkvorm die afkomstig is uit het onderwijs. Het biedt structuur, herkenning en veiligheid. Laat dit nu precies zijn wat wij onze gasten ook willen bieden. 

Wij proberen in te spelen op onderwerpen die al spelen in de groep en we vergroten deze uit zodat we er ongeveer vier weken mee bezig kunnen zijn. Deze thema’s hoeven dus niet vooraf vast te staan en kunnen vaker terugkomen. Thema’s kunnen zijn toegespitst op actualiteiten zoals de Tour de France, Olympische spelen, verkiezingen of het weer. Maar denk ook aan algemenere thema’s als natuur, kindertijd/vroeger, muziek en voeding.

Voor onze begeleiding naar onze gasten betekent dit dat wij ervoor zorgen dat elke gast, ieder individu kan aansluiten bij het thema. Voor de één is dit het aanpakken van een groter project waar meerdere weken aan gewerkt kan worden, voor de ander is dit het participeren in gesprekken of het bekijken van foto’s en materialen.

Voor alle gasten staat hetzelfde doel centraal binnen het thematisch werken: gepast prikkels ontvangen. Voor onze begeleiding betekent dit dat wij keuzen maken in:

– het bieden van structuur,

– herkenning creëren,

– uitnodigen tot activiteit,

– hem/haar zich veilig en geborgen laten voelen.

Op welk niveau een gast ook deelneemt aan het thema, het effect dient hetzelfde te zijn. Het is aan ons als begeleiders om daarvoor te zorgen.

In het thematisch werken is het de kunst om zo veel als mogelijk tastbaar en concreet te maken. Een begrip als “TIJD” is als een containerbegrip, er valt veel onder te verstaan. Voor onze begeleiding aan onze gasten betekent het dat wij dit zo tastbaar mogelijk willen maken. (zie vorige pagina’s) Wij hebben bijvoorbeeld een tafel vol gelegd, waar allerlei verwante materialen ter ontdekking liggen om te bekijken en vast te houden.

Voor ons als begeleiders betekent dit ook dat wij tijdens een gesprek er materialen bij pakken om het gesprek “te richten”. Hiermee helpen wij onze gasten om mee te kunnen komen in een gesprek.

 

Schort

Grootmoeders schort is bijvoorbeeld voor velen een herkenbaar item. Om de beleving en herinnering van vroeger terug te halen, pakken wij het schort erbij. Gasten kunnen het vasthouden, aantrekken, bekijken en beginnen vaak spontaan te vertellen. Lukt het vertellen niet bij één van de gasten, dan helpen wij met passende tekst en maken er een kleine voordracht van.

Hier nog een greep uit allerlei andere activiteiten in het thema TIJD die wij met onze gasten hebben ondernomen:

– Zandloper knutselen van petflessen

– Oud Hollandse spelletjes, blikgooien, boter kaas en eieren, grote domino

-Muzieklijst maken passend in een tijd

-Quiz: wat is het? Met oude en nieuwe voorwerpen

– Tijdbeelden zoeken. Denk aan foto: Koningin Juliana,  Denk aan geluidopname van eerste mens op de maan.

– filmpjes bekijken: canonvannederland.nl “crisisjaren”

– Ook hebben wij een eigen Poëziealbum gemaakt. Ook Mabel en Camille van taxi Rothoff hebben er een prachtige pagina in gemaakt. Het poëziealbum gaat voorlopig nog een tijdje rond.

 

 

ander nieuws