naar huus toe

mantelzorg

De relatie ouder – kind, partner – verzorgende, afhankelijkheid – autonomie, etc., verandert als iemand binnen een systeem problemen krijgt met zijn geestelijke gezondheid, zoals bij dementie. Een systeem (met ouders, kinderen, buren, vrienden en familie) heeft hier met elkaar een weg in te vinden.

Maar hoe doe je dat? Zeker als niet bekend is waar deze weg heen leidt; als het pad onbekend terrein is en één van de medereizigers ander gedrag gaat tonen? Welke rol pak je dan op? Hoe zorg je ervoor dat je óók je eigen weg kunt afleggen mét je medereizigers?

Dit erkennend en onderzoekend willen we meekijken en meedenken om samen een passende koers uit te zetten die we stap voor stap nemen. U kunt hierbij denken aan het uitwisselen van praktische tips, aan een bezoek ter plaatse, aan coachingsgesprekken en wat verder in de afstemming wenselijk lijkt te zijn. Tijdens de intake zal dit ter sprake komen.

Wij willen graag elke twee maanden contact met u hebben. Dit zullen wij op verschillende wijze vorm geven. Wij zullen u uitnodigen voor evaluatiegesprekken en mantelzorgavonden bij Naar Huus Toe. Daarnaast nemen we telefonisch contact op om u tussentijds bij te praten. Uiteraard is er altijd gelegenheid om waar nodig en gewenst contact te hebben.

Naar aanleiding van evaluatiegesprekken hebben wij met een aantal mantelzorgers de afspraak gemaakt om één maal per week telefonisch contact te hebben over de thuissituatie. Jacqueline belt dan naar de partner van de betreffende gast op een vaste dag met afgesproken tijd. In de eerste plaats biedt zij een luisterend oor en hoort ze aan wat er zoal thuis voorvalt. Zo proberen wij met het thuisfront vinger aan de pols te houden en te ondersteunen waar nodig. Mantelzorgers hebben al eerder aangegeven het heerlijk te vinden om af en toe in vertrouwen even stoom af te kunnen blazen en ervaren zij de belletjes van Jacqueline als een hart onder de riem.  Daarnaast kan er samen besloten worden om extra zorg in de thuissituatie in te zetten of om bij ons de dagverzorging uit te breiden om de mantelzorger in de thuissituatie te ontlasten.

Spreekt dit u aan? Heeft u hier ook behoefte aan? Geef ons even een seintje, dan pakken wij dit samen met u op.

Inzicht ziektebeeld
Om u inzicht te geven in het ‘hebben’ van dementie en te leven met een naaste die dementie heeft, wijzen wij u graag op de volgende tips:

Bij Holland Doc is op 18 aug (2011) een mooie documentaire uitgezonden “verdwaald in het geheugenpaleis”. Wij lenen u de opname graag uit.

De Alzheimer stichting Nederland heeft een prachtig initiatief opgezet: AlzheimerExperience. Middels beeld, geluid en een keuzemenu, hebben zij het mogelijk gemaakt om je te kunnen verplaatsen in bijvoorbeeld een dame met dementie. Echt het uitproberen waard.

Tevens organiseert Alzheimer Nederland door het hele land Alzheimercafé’s. Iedereen die te maken heeft met dementie (op welke manier ook), kan hierbij aansluiten. Voor het volledige programma, klik op de link: AlzheimerCafé

Een ander pracht beeld geeft de film: “de wondere wereld van dementie”. Een vooraanstaand expert, Anneke van der Plaats, heeft dezemede ontwikkeld. De film is online te bekijken: DementieFilm

Verder willen wij u attenderen op de handige en praktische site van de overheid: RegelHulp

Overig
Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt. Maar ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby’s kunt besteden.

De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Als mantelzorger kunt u terecht op mantelzorg.nl waar u meer informatie vindt en waar wij als dagverzorging tevens zijn aangemeld.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op
Gaat u liever terug naar de homepage? Klik dan hier