naar huus toe

wat kosten wij?

Wij worden betaald via een PersoonsGebonden Budget, ook wel PGB genoemd. Dit budget kan worden aangevraagd bij de gemeente (WMO) of bij het Zorgkantoor (WLZ). Wij ondersteunen u graag bij deze aanvraag.

Via de WMO of WLZ komen de gelden terecht op de bankrekening van de SVB. De facturen van Naar Huus Toe kunt u via post opsturen naar de SVB of u werkt in het portaal “mijn PGB”waar wij voor u de facturen uploaden. Vervolgens zal de SVB de factuur aan ons uitbetalen.

Wij vragen per dagdeel €70,-. Dit is inclusief eten, drinken en activiteitenbenodigdheden.
Voor het vervoer vragen wij een bedrag per rit, afhankelijk van de afstand. Wij betalen dit meteen door aan taxibedrijf Rothoff.

Het merendeel van onze gasten heeft een ZZP die valt onder de WLZ.
Om u een beeld te geven wat dit financieel betekent:
– voor een ZZP 4 heeft u €46.265 op jaarbasis om alle zorg te regelen,
– voor een ZZP 5 heeft u €62.772 op jaarbasis om alle zorg te regelen.
Deze bedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Bovenstaande bedragen zijn gesteld voor 2024.

Wil je meer weten over persoonsgebonden budget? Klik hier
Kun je wat hulp van ons gebruiken bij het aanvragen? Klik dan hier